Servicii

Cu ce ne ocupam

Servicii de contabilitate

VM Smart Check are in componenta sa specialisti in domeniul financiar-contabil, dornici si pregatiti sa vina in solutionarea nevoilor clientilor.
Iti oferim servicii de contabilitate și consultanta financiar – contabila, destinate societatilor mici si mijlocii din cele mai diverse domenii de activitate.

calculator
⚬ indrumarea clientilor in vedere intocmirii corecte a documentelor primare (nir-uri, deconturi, bonuri de consum,rapoarte de productie, retetare, avize,s.a)
⚬ verificarea registrului de casa intocmit de client
⚬ indrumarea clientilor in emiterea corecta din pct de vedere fiscal a facturilor
⚬ Inregistrarea in evidenta a intrarilor si iesirilor de stoc: facturi de intrare si de iesire care implica stocuri
⚬ Evidenta global-valorica sau cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
⚬ Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
⚬ Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
⚬ Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
⚬ intocmire situatie cheltuieli inregistrate in avans
⚬ inregistrare contracte de leasing financiar sau operational
⚬ Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
⚬ Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
⚬ Elaborarea balantei de verificare lunara;
⚬ Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
⚬ Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
⚬ Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
⚬ Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii;
⚬ intocmire rapoarte in functie de profilul activitatii
⚬ Calcul indicatori economici
⚬ Analiza financiara
⚬ Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
⚬ Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate
⚬ Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client
⚬ Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
⚬ Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
⚬ Elaborarea balantei de verificare lunara;
⚬ Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
⚬ Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele
⚬ Intocmirea,certificarea si depunerea bilantului contabil;
⚬ Servicii de refacere a contabilitatii
Contabilitate primara si de gestiune

⚬ Indrumarea clientilor in vedere intocmirii corecte a documentelor primare (nir-uri, deconturi, bonuri de consum, rapoarte de productie, retetare, avize etc.);
⚬ Verificarea registrului de casa intocmit de client;
⚬ Indrumarea clientilor in emiterea corecta din pct de vedere fiscal a facturilor;
⚬ Inregistrarea in evidenta a intrarilor si iesirilor de stoc: facturi de intrare si de iesire care implica stocuri;
⚬ Evidenta global-valorica sau cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;

Contabilitate financiara si manageriala

⚬ Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
⚬ Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
⚬ Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
⚬ Intocmire situatie cheltuieli inregistrate in avans;
⚬ Inregistrare contracte de leasing financiar sau operational;
⚬ Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
⚬ Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
⚬ Elaborarea balantei de verificare lunara;
⚬ Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
⚬ Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
⚬ Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
⚬ Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii;
⚬ intocmire rapoarte in functie de profilul activitatii;
⚬ Calcul indicatori economici;
⚬ Analiza financiara;

Supravegherea contabilitatii

⚬ Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
⚬ Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
⚬ Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
⚬ Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
⚬ Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
⚬ Elaborarea balantei de verificare lunara;
⚬ Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
⚬ Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
⚬ Intocmirea,certificarea si depunerea bilantului contabil;
⚬ Servicii de refacere a contabilitatii;

Consultanta fiscala

⚬ Consultanta privind legislatia financiar – contabila si fiscala aplicabila fiecarei societati in parte
⚬ Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale(rambursari de tva, controale de fond)
⚬ Informari scrise periodice, cu modificarile legislative cu impact asupra activitatii clientului
⚬ Identificarea oportunitatilor fiscale si optimizarea impozitelor si taxelor de plata
⚬ Consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA – sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura – de rambursare etc.- Impozit pe profit- solutii, accize, taxe locale etc)
⚬ Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente

Consultanta Financiara
ResurseUmane

Servicii salarizare

⚬ Intocmirea statelor de salarii conform pontajului transmis de client – calcul ore suplimentare, ore noapte, indemnizatii concedii medicale, tichete de masa, tichete cadou etc.
⚬ Calculul taxelor salariale necesare ce urmeaza fi virate catre bugetul de stat
⚬ Intocmire si inregistrare D112
⚬ Intocmirea notelor contabile aferente salariilor

Servicii Resurse Umane

⚬ Servicii ITM: Obtinere parola Revisal
⚬ Intocmirea contractelor de munca si a modificarilor ulterioare (acte aditionale, decizii, etc.)
⚬ Intocmire si transmitere Registru de evidenta al salariatilor
⚬ Intocmirea dosarelor de personal obligatorii pentru fiecare angajat
⚬ Eliberarea adeverintelor solicitate de catre salariati

Resurse Umane
La cererea expresa a clientului putem asigura servicii suplimetare ca :
  • asistenta pentru intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara
  • asistenta pentru intocmirea fiselor de post
  • asistenta in cadrul controalelor
  • recrutare personal
Servicii Conexe

Servicii conexe

⚬ Consultanta intocmire si depunere dosare obtinere fonduri nerambursabile
⚬ Intocmire de planuri de afaceri, bugete venituri si cheltuieli, cash-flow
⚬ Cenzorat
⚬ Intocmire si depunere Declaratia Unica pentru persoane fizice
⚬ Servicii ANAF : * achizitie registre obligatorii, *inregistrare in scop de tva prin optiune sau obtinere cod de TVA intracomunitar, *obtinere certificate fiscal, *analiza si reglare fise fiscale
⚬ Raportari catre diverse institutii : BNR, INS, AFM

Suntem aici pentru tine

Suna acum pentru o consultanta gratuita!

0712 600 458

Dorim sa construim relatii stabile si profitabile cu clientii si partenerii nostri.